Zeleni ključ - Green Key

Zeleni ključ - Green Key

Zeleni ključ (Green Key) je mednarodni program okoljskih oznak za turistične namestitve in druge turistične objekte.

Gre za sistem certificiranja, ki spodbuja trajnostni razvoj turizma in promovira okoljsko odgovorno ravnanje v turistični industriji.

Namen programa je zmanjšanje negativnega vpliva turizma na okolje ter spodbujanje ozaveščenosti gostov in turističnih objektov o pomembnosti varovanja naravnih virov. Gostinski objekti, ki so prejeli oznako Zeleni ključ, izpolnjujejo določena okoljska merila in se zavezujemo k stalnim izboljšavam na področju trajnosti in okoljskega ravnanja.

Ta prestižni okoljski znak pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo (FEE). Okoljski/trajnostni znak Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro certificiranega turističnega obrata neposredno pripomorejo k varovanju okolja. Obrati – nosilci tega znaka, vzdržujejo visoke okoljske standarde, kar dokazujejo s pomočjo stroge dokumentacije in pogostih kontrolnih pregledov.

Program Zeleni ključ velik poudarek namenja obveščanju in vključevanju obiskovalcev v trajnostne in okolju prijaznejše ukrepe, ki jih v obratih izvajajo. Zagotavlja, da je osebje v obratih dobro obveščeno in primerno usposobljeno na področju okolju prijaznih in trajnostnih praks, nenehno išče nove - trajnostne - načine poslovanja in uporabe tehnologije, z namenom, da bi se z zmanjšanjem porabe virov in količine odpadkov zmanjšali vpliv na okolje ter stroški poslovanja. Ker so gostje vedno bolj ozaveščeniglede okoljske problematike, postajajo pozitivne okoljske poverilnice vedno bolj pomembne, ko izbirajo primeren obrat za preživljanje svojega prostega časa ali za poslovno druženje. Zeleni ključ simbolizira zavezanost okolju in trajnostnemu razvoju, ki je za potencialne goste izjemno privlačna. Pridobitev okoljskega znaka Zeleni ključ, pomeni za obrat tudi dodatni način promocije, saj obrat potencialnim gostom s pridobitvijo omenjenega znaka sporoča, da izpolnjuje stroge okoljske kriterije ter aktivno, celostno in sistematično izboljšuje svoje trajnostno naravnano poslovanje.

Kriteriji za namestitve, po katerih je bil obrat ocenjen in certificiran, pokrivajo 13 področij, in sicer:

(1) OKOLJSKO UPRAVLJANJE,

(2) VKLJUČENOST OSEBJA,

(3) INFORMIRANJE GOSTOV,

(4) VODA,

(5) PRANJE IN ČIŠČENJE,

(6) ODPADKI,

(7) ENERGIJA,

(8) HRANA IN PIJAČA,

(9) NOTRANJE OKOLJE,

(10) ZELENE POVRŠINE,

(11) KORPORATIVNA DRUŽBENA ODGOVORNOST,

(12) AKTIVNOSTI V NARAVI in

(13) ADMINISTRACIJA.

 

Kako v našem gostinskem obratu prispevamo k ohranjanju Zemlje

Obrat ima določenega okoljskega upravitelja, ki ima ključno vlogo pri povezovanju vodstva, zaposlenih, dobaviteljev ter nacionalnih in mednarodnih predstavnikov programa Zeleni ključ za vsa vprašanja, povezana z okoljem in trajnostjo.

Osebje je usposobljeno za svetovanje gostom glede uporabe trajnostnih prevoznih možnosti, kot so KolesCE in javni prevoz, nudijo pomoč pri iskanju voznih redov in usmerjanje do postaje.

Sodelujemo z lokalnimi in ekološkimi dobavitelji, da zagotovimo kakovostne in okusne obroke iz lokalno pridelanih sestavin. S sodelovanjem z lokalnimi dobavitelji spodbujamo trajnostno kmetijstvo in podpiramo lokalno gospodarstvo, hkrati pa zagotavljamo okusno in zdravo hrano za naše goste. Iz lokalnega okolja dobavljamo različne izdelke, med drugim meso, suhomesnate proizvode, sveža jajca, kruh in druge pekovske izdelke, svežo zelenjavo, sezonska zelišča, jedilno olje, kislo zelje in repo ter različne sire. Gostom nudimo tudi zelenjavne in veganske jedi.

Skrbno in premišljeno nabavljamo embalažo ter spodbujamo goste k uporabi lastnih posod za hrano.

Večino razsvetljave smo zamenjali z varčnejšo LED in namestili sistem za samodejni vklop in izklop zunanjih svetil, s tem zmanjšamo svetlobno onesnaževanje.

Preudarno ravnamo z vodo in redno preverjamo morebitna puščanja ter neželeno odtekanje.

Naši koraki so majhni, vendar je vsak trud pri ohranjanju narave pomemben. S tem tudi Vas povabimo, da se nam po svojih zmožnostih pridružite. Zavedamo se, da smo del skupnosti in da imamo skupno odgovornost do okolja.

Če se bomo vsi vsaj malo potrudili in skrbno ravnali z našimi dragocenimi naravnimi dobrinami in čim manj obremenjevali okolje, bomo še dolgo lahko uživali v čudežih narave.

Veselimo se vašega obiska in vas vabimo, da skupaj prispevamo k trajnostnemu turizmu.

Konjeniški center Celje

Pokrita jahalnica in zunanje jahališče ter spremljevalni objekti omogočajo odlične pogoje za konjeniške aktivnosti ne glede na letni čas.

Center poleg konjeniške dejavnosti obsega tudi kavarno in restavracijo, kjer redno prirejamo raznolike dogodke, ter gostimo vedno znova zadovoljne obiskovalce.

Kontakt

Konjeniški center Celje
Lopata 43, 3000 Celje

  info@konji-celje.si

  +386 40 646 367

Zeleni ključ - Green Key

Copyright © Konjeniški center Celje 2024

Produkcija: Interplanet